Dopuszczalne formy podziękowań składanych Pracownikom Podkarpackiego Centrum Medycznego w Rzeszowie SP ZOZAkceptowalną przez Dyrektora Podkarpackiego Centrum Medycznego w Rzeszowie SP ZOZ formą podziękowań składanych Pracownikom, w sytuacji chęci okazania przez pacjenta lub jego rodziny wyrazów uznania i wdzięczności, są jedynie pisemne podziękowania przedłożone po zakończeniu leczenia, na ręce Pracownika, za pośrednictwem Jego bezpośredniego przełożonego lub Dyrektora PCM w Rzeszowie SP ZOZ.

Słowa podziękowania mogą podlegać udostępnieniu na stronie internetowej PCM w Rzeszowie SP ZOZ w zakładce: „Informacje/Podziękowania od pacjentów", jak i na tablicach informacyjnych Przychodni.
Linki
BIP NFZ Podkarpacie