Informacje dotyczące postępowania w przypadku sytuacji kryzysowej dla osób niepełnosprawnych (starszych lub z ograniczoną mobilnością czy percepcją):
 1. W przypadku ogłoszenia ewakuacji zostaje podany sygnał głosem: UWAGA! UWAGA! UWAGA! PRZERWAĆ PRACĘ ZARZĄDZAM EWAKUACJĘ OSÓB Z BUDYNKU UDAĆ SIĘ W REJON ZBIÓRKI”
 2. Wszystkie osoby i pacjenci znajdujący się w budynku PCM muszą podporządkować się poleceniom osób kierujących ewakuacją.
 3. Pracownicy PCM, którzy będą kierowali ewakuacją będą świadczyć pomoc dla osób niepełnosprawnych oraz osób starszych – pacjentów wymagających opieki i pomocy.
 4. Osoby wymagające pomocy w czasie ewakuacji zostaną wyprowadzone z budynku
 5. w pierwszej kolejności oraz skierowane rejonu zbiórki.
 6. Rejon zbiórki znajduje się przed budynkiem, w rejonie parkingu przy wejściu głównym do stacji PKP Rzeszów Główny.
 7. Ewakuację osób niepełnosprawnych należy przeprowadzać wykorzystując dostępne wózki dla osób niepełnosprawnych.
 8. W przypadku ewakuacji osób niepełnosprawnych z I piętra można wykorzystać do tego celu windę osobową – za wyjątkiem ewakuacji w przypadku wybuchu pożaru.
 9. Ewakuację osób starszych i niepełnosprawnych należy przeprowadzać najkrótszą drogą ewakuacyjną, do wyjścia głównego z wykorzystaniem elektrycznego wózka przy schodach wejściowych.


 10. Znaki ewakuacyjne znajdujące się wewnątrz budynku:

  Wykaz telefonów alarmowych oraz sygnałów alarmowych:

Linki
BIP NFZ Podkarpacie