Informacje o rozstrzygnięciu konkursu

2021.08.27Konkurs ofert na udzielanie świadczeń na rzecz Podkarpackiego Centrum Medycznego w Rzeszowie SPZOZ w zakresie: Chirurgii

2021.08.13Roztrzygnięcie konkurs ofert na udzielanie świadczeń na rzecz Podkarpackiego Centrum Medycznego w Rzeszowie SPZOZ w zakresie: Okulistyki

2021.02.19Konkurs na wykonywanie świadczeń z zakresu badań diagnostycznych dla PCM w Rzeszowie SPZOZ

2021.01.28 Konkurs na wykonywanie świadczeń zdrowotnych z zakresu badań laboratoryjnych i diagnostycznych

2020.10.15 Konkurs poprzedzający zawarcie umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych na potrzeby Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca PIO w Przemyślu

2020.06.22 Konkurs - zaproszenie do składania ofert i uczestnictwa w konkursie poprzedzającym zawarcie umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych dla potrzeb Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 w Rzeszowie.

2020.006.05 Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pełnienia medycznych dyżurów lekarskich w oddziałach szpitalnych oraz Izbie Przyjęć Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego im. Prof. E. Brzezickiego w Żurawicy

2020.03.06 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pełnienia medycznych dyżurów lekarskich w oddziałach szpitalnych oraz Izbie Przyjęć Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego im. Prof. E. Brzezickiego w Żurawicy

2020.02.27 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń na rzecz Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Rzeszowie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w zakresie: Chorób Płuc na okres od 01.03.2020r. do 28.02.2023

2020.02.21 Konkursu ofert w zakresie pełnienia świadczeń zdrowotnych w Oddziale Kardiologii z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego, Pododdziałem Kardiologii Inwazyjnej, Oddziale Chorób Dzieci z Pododdziałem Pulmonologii Dziecięcej, Poradni Urazowo – Ortopedycznej Dla Dorosłych Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu

2020.02.03 Konkurs - wykonywanie świadczeń zdrowotnych na BADANIA LABORATORYJNE I DIAGNOSTYCZNE

2020.01.27 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie
 • Świadczenia Pielęgniarskie - Poradnia Diabetologiczna
 • Świadczenia Zdrowotne - Poradnia Żywieniowa
Dla potrzeb Klinicznego Szpitala Wojewódzkiwego Nr 1 w Rzeszowie.


2020.01.16 Konkurs - wykonywanie świadczeń zdrowotnych na BADANIA LABORATORYJNE I DIAGNOSTYCZNE

2019.12.18 Roztrzygnięcie onkursu ofert na udzielanie świadczeń na rzecz Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Rzeszowie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w zakresie: POŁOŻNICTWA I GINEKOLOGII na okres od 01.01.2020r. do 31.12.2022

2019.12.18 Roztrzygnięcie konkursu ofert na udzielanie świadczeń na rzecz Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Rzeszowie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w zakresie:
 • Pakiet 1. Wykonywanie i opis badań ultrasonograficznych
 • Pakiet 2. Opis badań radiologicznych
na okres od 01.01.2020r. do 31.12.2022


2019.12.16 Roztrzygnięcie konkursu ofert na udzielanie świadczeń na rzecz Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Rzeszowie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w zakresie: ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU na okres od 01.01.2020r. do 31.12.2022

2019.12.05 Rozstrzygnięcie konkursu ofert w zakresie pełnienia świadczeń zdrowotnych Nocnej i Świątecznej Ambulatoryjnej Opieki Zdrowotnej, Świadczenia Lekarskie w formie dyżurów w Izbie Przyjęć, Klinice Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej, Klinice Neurologii, Klinice Radioterapii, Klinice Ginekologii Onkologicznej Świadczenia Lekarskie w formie porad w Przyszpitalnych Poradniach - Okulistycznej, Hematologicznej, Świadczenia Pielęgniarskie na Oddziale Hematologii, Świadczenia Pielęgniarskie na Oddziale Chirurgii Szczękowo – Twarzowej, Świadczenia Pielęgniarskie w Podkarpackim Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie ( z zakresu pielęgniarstwa anestezjologicznego, chirurgicznego, zachowawczego, przez ratowników medycznych i pielęgniarki z Izby Przyjęć, z zakresu pielęgniarstwa w Pracowni Zaburzeń Oddychania w czasie snu w formie dyżurów ), Świadczenia pielęgniarskie w Podkarpackim Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie – Dyżury pod telefonem oraz świadczenia z zakresu pielęgniarstwa operacyjnego i anestezjologicznego w miejscu wezwania, Świadczenia Pielęgniarskie – Nocna i Świąteczna Ambulatoryjna Opieka Zdrowotna Świadczenia Pielęgniarskie – Poradnia Diabetologiczna Świadczenia Zdrowotne - Poradnia Żywieniowa Dla potrzeb Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 w Rzeszowie

2019.11.25 Konkurs ofert na w zakresie pełnienia świadczeń zdrowotnych w Oddziale Onkologicznym z Pododdziałem Dziennej, Oddziale Chorób Dzieci z Pododdziałem Pulmonologii Dziecięcej, Oddziale Urologicznym z Pododdziałem Urologii Onkologicznej, Poradni Otolaryngologicznej, Poradni Chirurgii Ogólnej Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu.

2019.11.22 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pełnienia medycznych dyżurów lekarskich w oddziałach szpitalnych oraz Izbie Przyjeć Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego im. Prof E. Brzezickiego w Żurawicy

2019.07.10 Konkurs ofert na świadczenia w Klinice Radioterapii i Ginekologii Onkologicznej Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 1 w Rzeszowe

2019.06.17 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Izbie Przyjęć Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Rzeszowie

2019.06.12 Konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: Nocnej i Świątecznej Ambulatoryjnej Opieki Zdrowotnej, Świadczeń Pielęgniarskich na Oddziale Hematologii, Świadczeń Pielęgniarskich na Oddziale Chirurgii Szczękowo – Twarzowej, Świadczeń Pielęgniarskich w Podkarpackim Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie (z zakresu pielęgniarstwa anestezjologicznego, chirurgicznego, zachowawczego, przez ratowników medycznych i pielęgniarki z Izby Przyjęć, z zakresu pielęgniarstwa w Pracowni Zaburzeń Oddychania w czasie snu w formie dyżurów), Świadczeń pielęgniarskich w Podkarpackim Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie – Dyżury pod telefonem oraz świadczenia z zakresu pielęgniarstwa operacyjnego i anestezjologicznego w miejscu wezwania, Świadczeń Pielęgniarskich w Nocnej i Świątecznej Ambulatoryjnej Opiece Zdrowotnej dla potrzeb Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. F. Chopina w Rzeszowie

2019.04.25 Ogłoszenie - udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie dyżurów lekarskich w izbie przyjęć

2019.04.11 Ogłoszenie - świadczenia z zakresu elektroradiologii

2019.03.08 Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych

2019.03.08 Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych

2019.02.01 Konkurs na wykonanie świadczeń zdrowotnych - wybór

2018.12.28 Konkurs na wykonanie badań laboratoryjnych i diagnostycznych - wybór

Konkursy archiwalne


2021.08.23Konkurs ofert na udzielanie świadczeń na rzecz Podkarpackiego Centrum Medycznego w Rzeszowie SPZOZ w zakresie: Chirurgii

2021.08.06Konkurs ofert na udzielanie świadczeń na rzecz Podkarpackiego Centrum Medycznego w Rzeszowie SPZOZ w zakresie: Okulistyki

2021.08.05Ogłoszenie o unieważnienie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: Okulistyki

2021.08.03Konkurs ofert na udzielanie świadczeń na rzecz Podkarpackiego Centrum Medycznego w Rzeszowie SPZOZ w zakresie: Okulistyki

2021.05.12Konkurs ofert na udzielanie świadczeń na rzecz Podkarpackiego Centrum Medycznego w Rzeszowie SPZOZ w zakresie: Chorób Płuc na okres od 01.06.2021r. do 31.05.2024

2021.02.10Konkurs na wykonywanie świadczeń z zakresu badań diagnostycznych dla PCM w Rzeszowie SPZOZ

2021.01.22 Zawiadomienie o zmianie treści - Konkurs na wykonywanie świadczeń zdrowotnych z zakresu badań laboratoryjnych i diagnostycznych

2021.01.15Konkurs na wykonywanie świadczeń zdrowotnych z zakresu badań laboratoryjnych i diagnostycznych

2020.10.01 Konkurs poprzedzający zawarcie umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych na potrzeby Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca PIO w Przemyślu

2020.07.01Konkurs na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Podkarpackiego Centrum Medycznego w Rzeszowie SPZOZ, Klinicznego Szpitalu Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie, Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu, Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego im. Prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy

2020.07.01Konkurs na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Podkarpackiego Centrum Medycznego w Rzeszowie SPZOZ, Klinicznego Szpitalu Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie, Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu, Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego im. Prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy

2020.01.23 Konkurs poprzedzający zawarcie z Obwodem Lecznictwa Kolejowego w Rzeszowie SPZOZ umowy na świadczenia medyczne w następujących pakietach:
 • Bakteriologia TBC
 • Próba potowa
 • Fototerapia promieniami UVB
 • Ultrasonografia jamy brzusznej u dzieci
 • Konsultacja psychiatryczna - medycyna pracy
 • Badania okulistyczne
 • Badania pulmunologiczne


2020.06.26Zmiana terminu składania ofert - Konkurs na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Klinicznego Szpitalu Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie, Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu, Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego im. Prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy.

2020.06.24Zmiana regulaminu - Konkurs na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Klinicznego Szpitalu Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie, Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu, Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego im. Prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy.

2020.06.22Zmiana terminu składania ofert - Konkurs na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Klinicznego Szpitalu Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie, Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu, Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego im. Prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy.

2020.06.18 Dodatkowe dokumenty - Konkurs na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Klinicznego Szpitalu Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie, Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu, Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego im. Prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy.

2020.06.17 Zmiana terminu składania ofert - Konkurs na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Klinicznego Szpitalu Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie, Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu, Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego im. Prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy.

2020.06.10 Konkurs na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Klinicznego Szpitalu Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie, Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu, Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego im. Prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy.

2020.06.05 Konkurs na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Klinicznego Szpitalu Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie, Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu, Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego im. Prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy.

2020.06.01 Konkurs - zaproszenie do składania ofert i uczestnictwa w konkursie poprzedzającym zawarcie umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych (zakres w załączniku) dla potrzeb Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 w Rzeszowie.

2020.05.25 Zmiana TerminuKonkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pełnienia medycznych dyżurów lekarskich w oddziałach szpitalnych oraz Izbie Przyjęć Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego im. Prof. E. Brzezickiego w Żurawicy

2020.05.13 Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pełnienia medycznych dyżurów lekarskich w oddziałach szpitalnych oraz Izbie Przyjęć Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego im. Prof. E. Brzezickiego w Żurawicy

2020.03.27 Zestaw do automatycznej izolacji i detekcji koronawirusa

2020.03.13 Konkurs ofert na świadczenie medyczne - pulmonologia

2020.03.12 Konkurs poprzedzający zawarcie umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych na potrzeby Wojewódzkiego Szpitala i. Św. Ojca Pio w Przemyślu.

2020.02.28 Konkurs ofert na świadczenie medyczne - pulmonologia

2020.02.25 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pełnienia medycznych dyżurów lekarskich w oddziałach szpitalnych oraz Izbie Przyjęć Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego im. Prof. E. Brzezickiego w Żurawicy

2020.02.17 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń na rzecz Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Rzeszowie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w zakresie: Chorób Płuc na okres od 01.03.2020r. do 28.02.2023

2020.02.14 Konkursu ofert w zakresie pełnienia świadczeń zdrowotnych w Oddziale Kardiologii z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego, Pododdziałem Kardiologii Inwazyjnej, Oddziale Chorób Dzieci z Pododdziałem Pulmonologii Dziecięcej, Poradni Urazowo – Ortopedycznej Dla Dorosłych Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu

2020.01.21 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie
 • Świadczenia Pielęgniarskie - Poradnia Diabetologiczna
 • Świadczenia Zdrowotne - Poradnia Żywieniowa
Dla potrzeb Klinicznego Szpitala Wojewódzkiwego Nr 1 w Rzeszowie.


2019.12.20 Konkurs - wykonywanie świadczeń zdrowotnych na BADANIA LABORATORYJNE I DIAGNOSTYCZNE

2019.12.10 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń na rzecz Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Rzeszowie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w zakresie: POŁOŻNICTWA I GINEKOLOGII na okres od 01.01.2020r. do 31.12.2022

2019.12.10 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń na rzecz Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Rzeszowie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w zakresie:
 • Pakiet 1. Wykonywanie i opis badań ultrasonograficznych
 • Pakiet 2. Opis badań radiologicznych
na okres od 01.01.2020r. do 31.12.2022


2019.11.29 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń na rzecz Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Rzeszowie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w zakresie: ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU na okres od 01.01.2020r. do 31.12.2022

2019.11.25 Konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: Nocnej i Świątecznej Ambulatoryjnej Opieki Zdrowotnej, dyżurów lekarskich w Izbie Przyjęć, Klinice Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej, Klinice Neurologii, Klinice Radioterapii, Klinice Ginekologii Onkologicznej, porad lekarskich w Przyszpitalnych Poradniach - Okulistycznej, Hematologicznej, świadczeń pielęgniarskich na Oddziale Hematologii, świadczeń pielęgniarskich na Oddziale Chirurgii Szczękowo – Twarzowej, świadczeń pielęgniarskich w Podkarpackim Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie ( z zakresu pielęgniarstwa anestezjologicznego, chirurgicznego, zachowawczego, przez ratowników medycznych i pielęgniarki z Izby Przyjęć, z zakresu pielęgniarstwa w Pracowni Zaburzeń Oddychania w czasie snu w formie dyżurów ), świadczeń pielęgniarskich w Podkarpackim Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie – Dyżury pod telefonem oraz świadczenia z zakresu pielęgniarstwa operacyjnego i anestezjologicznego w miejscu wezwania, świadczeń pielęgniarskich – Nocna i Świąteczna Ambulatoryjna Opieka Zdrowotna, świadczeń Pielęgniarskich – Poradnia Diabetologiczna, świadczeń zdrowotnych w Poradni Żywieniowej dla potrzeb Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. F. Chopina w Rzeszowie

2019.12.23 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń na rzecz Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Rzeszowie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w zakresie: DERMATOLOGII I WENEROLOGII na okres od 01.01.2020r. do 31.12.2022

2019.11.15 Zmiana Terminu Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pełnienia medycznych dyżurów lekarskich w oddziałach szpitalnych oraz Izbie Przyjeć Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego im. Prof E. Brzezickiego w Żurawicy

2019.11.15 Konkurs ofert na w zakresie pełnienia świadczeń zdrowotnych w Oddziale Onkologicznym z Pododdziałem Dziennej, Oddziale Chorób Dzieci z Pododdziałem Pulmonologii Dziecięcej, Oddziale Urologicznym z Pododdziałem Urologii Onkologicznej, Poradni Otolaryngologicznej, Poradni Chirurgii Ogólnej Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu.

2019.11.08 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pełnienia medycznych dyżurów lekarskich w oddziałach szpitalnych oraz Izbie Przyjeć Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego im. Prof E. Brzezickiego w Żurawicy

2019.07.02 Konkurs ofert na świadczenia w Klinice Radioterapii i Ginekologii Onkologicznej Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 1 w Rzeszowe

2019.06.10 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Izbie Przyjęć Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Rzeszowie

2019.06.06 Konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: Nocnej i Świątecznej Ambulatoryjnej Opieki Zdrowotnej, Świadczeń Pielęgniarskich na Oddziale Hematologii, Świadczeń Pielęgniarskich na Oddziale Chirurgii Szczękowo – Twarzowej, Świadczeń Pielęgniarskich w Podkarpackim Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie (z zakresu pielęgniarstwa anestezjologicznego, chirurgicznego, zachowawczego, przez ratowników medycznych i pielęgniarki z Izby Przyjęć, z zakresu pielęgniarstwa w Pracowni Zaburzeń Oddychania w czasie snu w formie dyżurów), Świadczeń pielęgniarskich w Podkarpackim Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie – Dyżury pod telefonem oraz świadczenia z zakresu pielęgniarstwa operacyjnego i anestezjologicznego w miejscu wezwania, Świadczeń Pielęgniarskich w Nocnej i Świątecznej Ambulatoryjnej Opiece Zdrowotnej dla potrzeb Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. F. Chopina w Rzeszowie

2019.06.06 NIEROSTRZYGNIĘCIE konkursu ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: Nocnej i Świątecznej Ambulatoryjnej Opieki Zdrowotnej, Świadczeń Pielęgniarskich na Oddziale Hematologii, Świadczeń Pielęgniarskich na Oddziale Chirurgii Szczękowo – Twarzowej, Świadczeń Pielęgniarskich w Podkarpackim Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie (z zakresu pielęgniarstwa anestezjologicznego, chirurgicznego, zachowawczego, przez ratowników medycznych i pielęgniarki z Izby Przyjęć, z zakresu pielęgniarstwa w Pracowni Zaburzeń Oddychania w czasie snu w formie dyżurów), Świadczeń pielęgniarskich w Podkarpackim Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie – Dyżury pod telefonem oraz świadczenia z zakresu pielęgniarstwa operacyjnego i anestezjologicznego w miejscu wezwania, Świadczeń Pielęgniarskich w Nocnej i Świątecznej Ambulatoryjnej Opiece Zdrowotnej dla potrzeb Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. F. Chopina w Rzeszowie

2019.05.31 Konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: Nocnej i Świątecznej Ambulatoryjnej Opieki Zdrowotnej, Świadczeń Pielęgniarskich na Oddziale Hematologii, Świadczeń Pielęgniarskich na Oddziale Chirurgii Szczękowo – Twarzowej, Świadczeń Pielęgniarskich w Podkarpackim Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie (z zakresu pielęgniarstwa anestezjologicznego, chirurgicznego, zachowawczego, przez ratowników medycznych i pielęgniarki z Izby Przyjęć, z zakresu pielęgniarstwa w Pracowni Zaburzeń Oddychania w czasie snu w formie dyżurów), Świadczeń pielęgniarskich w Podkarpackim Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie – Dyżury pod telefonem oraz świadczenia z zakresu pielęgniarstwa operacyjnego i anestezjologicznego w miejscu wezwania, Świadczeń Pielęgniarskich w Nocnej i Świątecznej Ambulatoryjnej Opiece Zdrowotnej dla potrzeb Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. F. Chopina w Rzeszowie

2019.04.18 Ogłoszenie - udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie dyżurów lekarskich w izbie przyjęć - Szczegółowe warunki konkursu ofert

2019.04.08 Ogłoszenie - świadczenia z zakresu elektroradiologii - Załącznik

2019.03.07 Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych

2019.03.07 Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych

2019.01.30 Konkurs na wykonanie świadczeń zdrowotnych

2018.12.17 Konkurs na wykonanie badań laboratoryjnych i diagnostycznych

2018.12.17 Konkurs na wykonanie świadczeń zdrowotnych

Linki
BIP NFZ Podkarpacie