Poradnia Medycyna Pracy w PCM w Rzeszowie SP ZOZ

Zgodnie z art.12. ust. 1 Ustawy o służbie medycyny pracy badania pracowników wykonywane są na podstawie pisemnej umowy, która jest zawierana na okres czasu nie krótszy niż rok.

Przed przystąpieniem do badań zapraszamy do podpisania umowy na badania profilaktyczne medycyny pracy.

Umowa powinna określać w szczególności: strony umowy, zakres badań, warunki i sposób udzielania świadczeń, sposób kontroli wykonywania postanowień umowy, terminy płatności, sposób rozwiązania umowy, tryb rozstrzygania sporów. Po podpisaniu umowy przez pracodawcę, pracownik może zgłosić się do nas na badania z pisemnym skierowaniem, dowodem osobistym i na czczo do badań laboratoryjnych.

Rejestracja pracowników (Pacjentów) odbywa się przez Pielęgniarkę Medycyny Pracy:
 • osobiście w PCM w Rzeszowie SPZOZ
  Gabinet Pielęgniarki Medycyny Pracy
  parter, gabinet nr 117
 • telefonicznie
  Gabinet Medycyny Pracy
  tel:17-852-56-00.


 • Badania wykonywane są zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie badań lekarskich, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy (Dz. U.2020 poz. 1320)

  Szczegółowych informacji w sprawie umów udziela:
  Starszy Inspektor Alina Twaróg
  tel.:17-853-92-19,
  e-mail:atwarog@pcmrzeszow.pl.

  W sprawach związanych z wystawianiem faktur VAT, korektą faktur, rozliczaniem obciążeń itp. prosimy kontaktować się z pracownikiem Działu Księgowości
  tel.:17-853-92-19,
  e-mail:atwarog@pcmrzeszow.pl.

  Pliki do pobrania

  Podanie do Dyrekcji PCM w Rzeszowie SP ZOZ o ofertę
  Pobierz

  Linki
  BIP NFZ Podkarpacie