Informacje o wyborze oferty

2021.02.12 Zakup i dostawa ciekłego azotu medycznego na potrzeby Podkarpackiego Centrum Medycznego w Rzeszowie SPZOZ, Plac Dworcowy 2, 35-201 Rzeszów

2021.02.08Zapytanie na usługę comiesięcznego przeglądu i konserwacji urządzenia dźwigowego – Platformy CIBES A 5000, Nr fabryczny 456018, nr UDT 3022000133 oraz wykonanie pomiarów elektrycznych - ochronnych dla Podkarpackiego Centrum Medycznego w Rzeszowie SPZOZ

2021.02.01 Zapytanie na dostawę wyposażenia oraz środków czystości na rzecz Podkarpackiego Centrum Medycznego w Rzeszowie SPZOZ

2021.01.29 Zapytanie na dostawę odczynników, probówek i materiałów medycznych dla Laboratorium PCM w Rzeszowie SPZOZ

2021.01.28 Zakup benzyny bezołowiowej do pojazdu użytkowanego przez Podkarpackie Centrum Medyczne w Rzeszowie SPZOZ

2020.04.27 Obsługa techniczna sprzętu medycznego polegająca na okresowych czynnościach przeglądowo - konserwacyjnych i naprawach bieżących na potrzeby Obwodu lecznictwa Kolejowego w Rzeszowie SPZOZ.

2020.03.26 Zapytanie na usługę wsparcia użytkowników systemu PACS i RIS w pracowni RTG OLK w Rzeszowie SPZOZ.

2020.03.13 Obsługa techniczna sprzętu medycznego polegająca na okresowych czynnościach przeglądowo - konserwacyjnych i naprawach bieżących na potrzeby Obwodu lecznictwa Kolejowego w Rzeszowie SPZOZ.

2020.03.06 Zapytanie na zakup i dostawę ciekłego azotu na dla potrzeby Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Rzeszowie SPZOZ.

2020.02.14 Zapytanie na usługę ochrony wraz z obsługą istniejącego monitoringu budynku Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Rzeszowie SPZOZ

2020.02.13 Zapytanie na dostawę środków dezynfekcyjnych i wyrobów medycznych dla OLK w Rzeszowie SPZOZ z zachowaniem podziału na paiekty:
  • środki dezynfekcyjne
  • wyroby medyczne


2020.02.12 Zapytanie na zakup i dostawę produktów leczniczych dla OLK w Rzeszowie SPZOZ.

2020.02.03 Zapytanie nr 21 na usługę przeglądu i konserwacji urządzenia dźwigowego

2020.01.03 Zapytanie ofertowe - usługa prania odzieży ochronnej, medycznej i roboczej.

2019.07.19 Dostawa i montaż 2szt. klimatyzatorów

2019.07.17 Wybór oferty - Zaprojektowanie i wykonanie układu automatyki SZR wraz z niesbędną instalacją i przekazaniem dokumentacji wykonawczej na potrzeby Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Rzeszowe SPZOZ

2019.06.21 Projekt wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z Normą PN-EN ISO 9001:2015

2019.06.13 Opracowanie aktualizacji audytu energetycznego i wprowadzenie zmian zakresu rzeczowego projektów pn.: "Zwiększenie efektywności energetycznej budynku poprzez termomodernizację i zastosowanie odnawialnych żródeł energii" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkaprackiego na lata 2014-2020, osi priorytetowej III. Czysta energia, działania 3.2. Modernizacja energetyczna budynków - budynki ochrony zdrowia

2019.05.24 Organizacja systemu zdalnego zarządzania powierzchnią parkingową wraz z instalacją niezbędnej infrastuktury

2019.03.18 Zakup i dostawę ławeczek i szafek bhp

2019.03.07 Zakup i dostawę switcha i routera

2019.02.08 Zakup oraz dostawa wyrobów medycznych

2019.02.06 Zakup oraz dostawa środków dezynfekcyjnych oraz wyrobów medycznych

2019.01.21 Zakup benzyny bezołowiowej

2019.04.01 Zakup i dostawa 11 sztuk drukarek

2019.01.04 Zakup i dostawa odczynników i materiałów medycznych --> Załączniki: Informacja o otwarciu ofert

2018.12.28 Zakup, dostawa i montaż drzwi wewnętrznych do pomieszczeń

2018.12.21 Zakup i dostawa zestawów komputerowych

2018.12.21 Rozszerzenie modułów programu Infomedica

2018.12.21 Zakup i dostawę urządzenia wielofunkcyjnego

2018.12.05 Zakup i dostawa dysku sieciowego NAS wraz z dyskai HDD

2018.12.05 Zakup i dostawa zestawów komputerowych wraz z drukarkami

2018.11.16 Zakup i dostawa biznesowego laptopa wraz z kompatybilnym sprzętem i oprogramowaniem

2018.11.12 Modernizacja pomieszczeń socjalnych wraz z wymianą stolarki drzwiowej
w budynku OLK SP ZOZ w Rzeszowie


2018.11.09 Dostawa fotela do pobierania krwi

2018.10.22 Dostawa ssaka na potrzeby otolaryngologii

Zamówienia archiwalne

2021.01.11 Zakup benzyny bezołowiowej do pojazdu użytkowanego przez Podkarpackie Centrum Medyczne w Rzeszowie SPZOZ

2020.03.10 Zapytanie na usługę wsparcia użytkowników systemu PACS i RIS w pracowni RTG OLK w Rzeszowie SPZOZ.

2020.03.20 Obsługa techniczna sprzętu medycznego polegająca na okresowych czynnościach przeglądowo - konserwacyjnych i naprawach bieżących na potrzeby Obwodu lecznictwa Kolejowego w Rzeszowie SPZOZ.

2020.03.11 Obsługa techniczna sprzętu medycznego polegająca na okresowych czynnościach przeglądowo - konserwacyjnych i naprawach bieżących na potrzeby Obwodu lecznictwa Kolejowego w Rzeszowie SPZOZ.

2020.02.17 Obsługa techniczna sprzętu medycznego polegająca na okresowych czynnościach przeglądowo - konserwacyjnych i naprawach bieżących na potrzeby Obwodu lecznictwa Kolejowego w Rzeszowie SPZOZ.

2020.02.20 Zapytanie na zakup i dostawę ciekłego azotu na dla potrzeby Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Rzeszowie SPZOZ.

2020.01.30 Zapytanie na usługę ochrony wraz z obsługą istniejącego monitoringu budynku Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Rzeszowie SPZOZ

2020.01.30 Zapytanie na zakup i dostawę produktów leczniczych dla OLK w Rzeszowie SPZOZ.

2020.01.28 Zapytanie na dostawę środków dezynfekcyjnych i wyrobów medycznych dla OLK w Rzeszowie SPZOZ z zachowaniem podziału na paiekty:
  • środki dezynfekcyjne
  • wyroby medyczne


2020.01.10 Zapytanie na dostawę odczynników, probówek i materiałów medycznych dla Laboratorium OLK w Rzeszowie SPZOZ.

2020.01.03 Zapytanie nr 21 na usługę przeglądu i konserwacji urządzenia dźwigowego

2019.12.20 Zapytanie ofertowe - usługa prania odzieży ochronnej, medycznej i roboczej.

2019.07.12 Zapytanie ofertowe - Zaprojektowanie i wykonanie układu automatyki SZR wraz z niesbędną instalacją i przekazaniem dokumentacji wykonawczej na potrzeby Obwodu Lecznictwa Kolejaowego w Rzeszowe SPZOZ

2019.06.07 Zwiększenie efektywności energetycznej budynku poprzez termomodernizację i zastosowanie odnawialnych żródeł energii\" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkaprackiego na lata 2014-2020, osi priorytetowej III. Czysta energia, działania 3.2. Modernizacja energetyczna budynków - budynki ochrony zdrowia ">Opracowanie aktualizacji audytu energetycznego i wprowadzenie zmian zakresu rzeczowego projektów pn.: "Zwiększenie efektywności energetycznej budynku poprzez termomodernizację i zastosowanie odnawialnych żródeł energii" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkaprackiego na lata 2014-2020, osi priorytetowej III. Czysta energia, działania 3.2. Modernizacja energetyczna budynków - budynki ochrony zdrowia

2019.06.06 Projekt wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z Normą PN-EN ISO 9001:2015

2019.05.17 Organizacja systemu zdalnego zarządzania powierzchnią parkingową wraz z instalacją niezbędnej infrastuktury

2019.05.07 Wykonanie ekspertyzy budowlanej budynków

2019.03.29 Prace porządkowe i archiwizacyjne dokumentacji zakończonej

2019.03.12 Prace porządkowe i archiwizacyjne dokumentacji

2019.03.01 Zakup i dostawę ławeczek i szafek bhp--> Załączniki: Zal 1 - formularz oferty

2019.03.01 Zakup i dostawę switcha i routera--> Załączniki: Zal 1 - formularz oferty

2019.02.19 Zakup, dostawa i montaż (+kotwienie) budynków gospodarczych z blachy trapezowej-malowanej

2019.02.08 Zakup oraz dostawa wyrobów medycznych

2019.02.06 Zakup oraz dostawa środków dezynfekcyjnych oraz wyrobów medycznych

2019.02.06 Zakup oraz dostawa wyrobów medycznych

2018.12.20 Zakup i dostawa drzwi do studzienki

2019.01.29 Zakup oraz dostawa środków dezynfekcyjnych

2019.01.11 Zakup benzyny bezołowiowej

2018.12.28 Zakup i dostawa 11 sztuk drukarek

2018.12.21 Zakup, dostawa i montaż wykładzin w pomieszczeniach

2018.12.20 Zakup, dostawa i montaż drzwi wewnętrznych do pomieszczeń

2018.12.14 Zakup i dostawa odczynników i materiałów medycznych -->Załączniki: załącznik 1 - załącznik 2 - załącznik 3 - załącznik 4 - SPROSTOWANIE

2018.12.14 Zakup i dostawa zestawów komputerowych

2018.12.14 Rozszerzenie modułów programu Infomedica

2018.12.14 Zakup i dostawa 8 sztuk drukarek

2018.12.14 Zakup i dostawę Licencji mMedica

2018.12.14 Zakup i dostawę urządzenia wielofunkcyjnego

2018.11.22 Zakup i dostawa dysku sieciowego NAS wraz z dyskami HDD

2018.11.22 Zakup i dostawa zestawów komputerowych wraz z drukarkami

2018.11.11 Modernizacja pomieszczeń socjalnych wraz z wymianą stolarki drzwiowej
w budynku OLK SP ZOZ w Rzeszowie


2018.11.09 Zakup i dostawa biznesowego laptopa wraz z kompatybilnym sprzętem i oprogramowaniem

2018.10.19 Dostawa fotela do pobierania krwi

Linki
BIP NFZ Podkarpacie