Projekty w PCM w Rzeszowie SPZOZE-usługi w Obwodzie Lecznictwa Kolejowego w Rzeszowie


Podkarpackie Centrum Medyczne w Rzeszowie SP ZOZ realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „E-usługi w Obwodzie Lecznictwa Kolejowego w Rzeszowie”.

Przedmiotem projektu jest wykonanie prac modernizacyjnych i adaptacyjnych, a także zakup sprzętu komputerowego, serwerowego i medycznego niezbędnego do uruchomienia e-usług. Projekt swoim zakresem obejmuje również integrację z PSIM/RCIM.

Głównym celem projektu jest wprowadzenie w Podkarpackim Centrum Medycznym w Rzeszowie SP ZOZ i zaoferowanie pacjentom nowoczesnych e-usług zdrowotnych w zakresie: E-Informacji, E-Rejestracji, Elektronicznej Dokumentacji Medycznej i Elektronicznej Platformy Nadzoru.

W wyniku realizacji projektu powstanie infrastruktura informatyczna, która będzie umożliwiała świadczenie przez Podkarpackie Centrum Medyczne w Rzeszowie SP ZOZ nowoczesnych e-usług.

Wartość projektu: 7 058 628,60 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 5 099 847,00 PLN
Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Rzeszowie poprzez termomodernizację i zastosowanie Odnawialnych Źródeł Energii


Podkarpackie Centrum Medyczne w Rzeszowie SPZOZ realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn” „Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Rzeszowie poprzez termomodernizację i zastosowanie Odnawialnych Źródeł Energii”

Przedmiotem projektu jest wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych, docieplenie stropu zewnętrznego, docieplenie ścian na gruncie, wymiana stolarki okiennej, modernizacja instalacji grzewczej ( modernizacja węzła ciepłowniczego z automatyką pogodową ), modernizacja instalacji ciepłej wody użytkowej, (montaż instalacji kolektorów solarnych o łącznej mocy 11,2 kW) – montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy szczytowej 10,2 kW

Głównym celem projektu jest uzyskanie wzrostu efektywności energetycznej oraz redukcja emisji CO2 budynku Podkarpackiego Centrum Medycznego w Rzeszowie przy Placu Dworcowym 2 w Rzeszowie, jak również ograniczenie kosztów mediów energetycznych poprzez głęboką, kompleksową modernizację energetyczną, zastosowanie Odnawialnych Źródeł Energii.

Wartość projektu: 1 137 408,21 zł
Dofinansowanie projektu ze środków UE: 814 052,92 zł
Linki
BIP NFZ Podkarpacie