Projekty w PCM w Rzeszowie SPZOZE-usługi w Obwodzie Lecznictwa Kolejowego w Rzeszowie


Podkarpackie Centrum Medyczne w Rzeszowie SP ZOZ realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „E-usługi w Obwodzie Lecznictwa Kolejowego w Rzeszowie”.

Przedmiotem projektu jest wykonanie prac modernizacyjnych i adaptacyjnych, a także zakup sprzętu komputerowego, serwerowego i medycznego niezbędnego do uruchomienia e-usług. Projekt swoim zakresem obejmuje również integrację z PSIM/RCIM.

Głównym celem projektu jest wprowadzenie w Podkarpackim Centrum Medycznym w Rzeszowie SP ZOZ i zaoferowanie pacjentom nowoczesnych e-usług zdrowotnych w zakresie: E-Informacji, E-Rejestracji, Elektronicznej Dokumentacji Medycznej i Elektronicznej Platformy Nadzoru.

W wyniku realizacji projektu powstanie infrastruktura informatyczna, która będzie umożliwiała świadczenie przez Podkarpackie Centrum Medyczne w Rzeszowie SP ZOZ nowoczesnych e-usług.

Wartość projektu: 7 058 628,60 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 5 099 847,00 PLN
Linki
BIP NFZ Podkarpacie