LABORATORIUM ANALITYCZNE PCM w RZESZOWIE SPZOZLaboratorium Analityczne z punktem pobrań znajduje się na I piętrze w pokoju nr 202.

Godziny pracy 7:00 - 15:00

GODZINY POBIERANIA I PRZYJMOWANIA MATERIAŁU 7:30- 9:30


INFORMACJE DLA PACJENTA

W LABORATORIUM MOŻNA WYKONAĆ BADANIA Z ZAKRESU HEMATOLOGII, KOAGULOLOGII, BIOCHEMII, ANALITYKI OGÓLNEJ, IMMUNOCHEMII.

ŚWIADCZYMY USŁUGI NA RZECZ PACJENTÓW PCM W RZESZOWIE SPZOZ, MEDYCYNY PRACY, WSPÓŁPRACUJĄCYCH KONTRAHENTÓW ORAZ USŁUGI KOMERCYJNE.

Na badania laboratoryjne należy zgłosić się się w godzinach od 7:30 do 9:30 ze skierowaniem wystawionym przez
lekarza, pielęgniarkę medycyny pracy lub paragonem / fakturą.

Usługi komercyjne: informacje o dostępności i cenach badań udzielane są w Laboratorium Analitycznym oraz
w Dziale Obsługi Pacjenta (parter budynku) oraz w Dziale Księgowości pokój nr 207 (I piętro).

Opłaty pobierane są w Dziale Obsługi Pacjenta oraz w Dziale Księgowości. Z potwierdzeniem dokonania opłaty zapraszamy do pobrania krwi do laboratorium.

Na badania laboratoryjne zgłaszamy się z dokumentem potwierdzającym tożsamość.


Przygotowanie do badań:

Do pobrania materiału do badań laboratoryjnych należy zgłosić się na czczo (10-12 h
bez posiłku i napojów), najlepiej przed przyjęciem leków (należy to skonsultować z lekarzem wydającym skierowanie).

Przed pobraniem materiału do badań należy unikać stresu i znacznego wysiłku fizycznego oraz palenia wyrobów
tytoniowych.

W przypadku testu obciążenia glukozą należy zgłosić się do laboratorium z wykupioną w aptece glukozą 75 g
i zarezerwować sobie ok. 2 godz. czasu. Przygotowując się do badania zaleca się, aby w dniu poprzedzającym
badania ostatni posiłek był nie później niż do godziny 18:00.

W przypadku badanie ogólnego moczu: mocz z pierwszej porannej mikcji należy oddać do jednorazowego
plastikowego pojemnika (pojemniki są dostępne w każdej aptece); próbkę należy dostarczyć do laboratorium
w ciągu dwóch godzin od pobrania.

W przypadku badania kału: materiał dostarczamy w jednorazowym pojemniku na kał(dostępne w aptece) w grudce
wielkości orzecha włoskiego pobranej z różnych miejsc pasma.

Materiał do badań mikrobiologicznych dostarczamy na podłożach transportowych: mocz na posiew-UROMEDIUM
(postępujemy dokładnie według ulotki dołączonej do podłoża), wymazy(podłoże z żelem).


Wyniki badań:

- pacjentów Medycyny pracy dostarczane są do gabinetu lekarzy medycyny pracy,

- pacjentów indywidualnych ze skierowaniami z PCM w Rzeszowie SPZOZ dostarczane są do Działu Obsługi
Pacjenta do teczek lekarzy kierujących POZ i poradni specjalistycznych,

- pacjentów komercyjnych dostarczane są do Działu Obsługi Pacjenta,

- pacjentów kierowanych od kontrahentów przekazywane są zgodnie z ustaleniami zawartymi w umowie
z kontrahentem,

INFORMUJEMY, ŻE NIE UDZIELAMY TELEFONICZNIE INFORMACJI O UZYSKANYCH WYNIKACH BADAŃ.


PERSONEL LABORATORIUM:

Stanowi wykwalifikowana kadra pracowników: diagnosta laboratoryjny – specjalista Laboratoryjnej diagnostyki
medycznej oraz zdrowia publicznego, starsi technicy analityki medycznej z doświadczeniem w pobieraniu krwi
do badań.

W trosce o jakość i wiarygodność uzyskiwanych wyników, a także w związku z ciągłym rozwojem medycyny
laboratoryjnej, pracownicy laboratorium dbają o doskonalenie zawodowe. Korzystamy z fachowego piśmiennictwa,
jesteśmy członkami PTDL, uczestniczymy w szkoleniach i konferencjach z zakresu diagnostyki laboratoryjnej.


JAKOŚĆ BADAŃ

Staramy się zapewnić poprzez prowadzenie wewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości wykonywanych badań.
Uczestniczmy też w krajowych i międzynarodowych sprawdzianach wiarygodności analiz medycznych
potwierdzanych corocznymi zaświadczeniami i certyfikatami.

Korzystamy z usług sprawdzonych podwykonawców: Diagnostyka sp. z o.o., ALAB Laboratoria sp. z o.o.,
Laboratorium ZOZ nr 2 w Rzeszowie.
W RAZIE JAKICHKOLWIEK PYTAŃ PROSIMY O KONTAKT:

NR TELEFONU 17 850 01 27

W GODZINACH 7:00 - 15:00

Linki
BIP NFZ Podkarpacie