Lekarzy neurologów zainteresowanych pracą w Poradni Neurologicznej Podkarpackiego Centrum Medycznego w Rzeszowie SPZOZ prosimy o kontakt:Sekretariat tel.: 17-852-89-50 email: sekretariat@pcmrzeszow.pl
Kadry tel.: 17-850-01-28 email: kadry@pcmrzeszow.plAktualności:
Szanowni Pacjenci,

Z okazji Światowego Dnia Walki z Depresją, który przypada na 23 lutego przygotowany został materiał edukacyjny. Kliknij aby otworzyć materiał

16.10.2020 r.
Szanowni Pacjenci

Posiadamy 5 wolnych terminów na 2 dawkę szczepionki AstraZeneca w dniu 21.06.2021.

10.06.2021 r.

13.05.2021 r.

30.03.2021 r.
22.12.2020 r.
Szanowni Pacjenci PCM w Rzeszowie SPZOZ,

Poniżej znajdują się informacje związane z pandemią koronawirusa:

16.10.2020 r.
16.10.2020 r.
31.08.2020 r.


Szanowni Pacjenci PCM w Rzeszowie SPZOZ,

Informujemy, że rejestracja telefoniczna do medycyny pracy odbywa się w godzinach 11:00 - 14:30.

Skierowania na badania medycyny pracy można przesyłać po wczeniejszym uzgodnieniu z personelem medycyny pracy na adres medycynapracy@pcmrzeszow.pl

20.08.2020 r.


09.04.2020 r.


Szanowni Pacjenci OLK w Rzeszowie SPZOZ,

Zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Zdrowia oraz GIS w związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa Sars-CoV-2 i wprowadzonym przez Ministerstwo Zdrowia ograniczeniem w przemieszczaniu się wprowadzamy od 26.03.2020 r. do ODWOŁANIA następujące ograniczenia

1. Podstawowa Opieka Zdrowotna – Lekarze Udzielamy teleporad. Podczas teleporady – jeśli lekarz zdecyduje o konieczności wizyty naocznej wówczas dla pacjenta zostanie ustalona godzina wizyty i informacje organizacyjne.

2. Poradnie specjalistyczne / Lekarze specjaliści W miarę możliwości udzielamy teleporad (lekarze są o określonych godzinach), jeśli lekarz zdecyduje o konieczności wizyty naocznej wówczas dla pacjenta zostanie ustalona godzina wizyty i informacje organizacyjne.

3. Medycyna Pracy OLK w Rzeszowie SPZOZ Prosimy pacjentów / pracowników o przesłanie na adres e-mail: medycynapracy@pcmrzeszow.pl skierowania na badanie medycyny pracy oraz nr telefonu do kontaktu. Pozostałe informacje są zamieszczone na naszej www zakładka aktualności (informacja z dnia 19.03.2020 r.). Po odczytaniu e-maila lekarz orzecznik / pielęgniarka medycyny pracy skontaktuje się z Państwem.

4. Dział Rehabilitacji Leczniczej Wszelkie zaplanowane zabiegi zostają wstrzymane do odwołania. Nasi fizjoterapeuci będą pełnić dyżury telefoniczne – od poniedziałku do piątku od godziny 07:30 – 15:05

5. Wszyscy pacjenci którzy mieli umówione wizyty planowe prosimy o OBOWIĄZKOWY wcześniejszy kontakt telefoniczny aby otrzymać informacje organizacyjne.

NALEŻY DZWONIĆ !!! TELEFON KONTAKTOWY:
17 852 89 00
17 852 88 47
ZALECENIA DLA PACJENTA Z DODATNIM WYNIKIEM BADANIA W KIERUNKU KORONAWIRUSA ZE WSKAZANIEM DO IZOLACJI W WARUNKACH DOMOWYCH (kliknij aby powiększyć)

26.03.2020 r.


Szanowni Pracodawcy

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 i realnym zagrożeniem zachorowania, Podkarpackie Centrum Medyczne w Rzeszowie SPZOZ na czas trwania pandemii w trosce o zdrowie pracowników i pacjentów wprowadza zmianę organizacji pracy w zakresie przeprowadzania badań profilaktycznych:

- Prosimy o nie kierowanie pracowników do PCM w Rzeszowie SPZOZ, a jedynie o przesyłanie skierowań pracowników na skrzynkę pocztową medycynapracy@pcmrzeszow.pl wraz z podaniem telefonu kontaktowego do pracownika oraz daty upływu ważności orzeczenia. Z Pracownikiem skontaktuje się telefonicznie lekarz orzecznik PCM w Rzeszowie SPZOZ w celu przeprowadzenia telediagnostyki, na podstawie której zostanie wystawione orzeczenie. w szczególnych wypadkach pracownik zostanie poproszony o zgłoszenie się do poradni w konkretnym dniu i na określoną godzinę o czym zostanie poinformowany. Wydane w tym okresie orzeczenia zostaną przesłane do Pracodawców w postaci zeskanowanego dokumentu, zaś oryginały prześlemy drogą pocztową.

- Pracodawców, którzy wysyłają na badania profilaktyczne kierowców transportu drogowego, prosimy o wcześniejsze przesłanie listy pracowników wraz z podaniem numeru telefonu do pracownika, dla których termin badań okresowych kończy się w przeciągu najbliższych 2 , 3 miesięcy. Dla ww. pracowników zostanie wyznaczony konkretny dzień, w który będą zgłaszać się do PCM w Rzeszowie SPZOZ, w celu przeprowadzenia badań o czym zostaną poinformowani.

- Prosimy o poinformowanie pracowników o zmianie formy przeprowadzanych badań -telediagnostyka (prosimy o odbieranie połączeń z numerów stacjonarnych).

Przypominamy o poinformowaniu pracowników aby nie zgłaszali się na badania z czynna infekcją (gorączka, uporczywy kaszel, duszności, katar).

DYREKCJA OLK


19.03.2020 r.


19.03.2020 r.


Szanowni Pacjenci OLK w Rzeszowie SPZOZ,

Zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Zdrowia oraz GIS w związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa Sars-CoV-2 wprowadzamy od 16.03.2020 r. następujące ograniczenia:

1. Podstawowa Opieka Zdrowotna – Lekarze rodzinni
Udzielamy teleporad. Podczas teleporady – jeśli lekarz zdecyduje o konieczności wizyty naocznej wówczas dla pacjenta zostanie ustalona godzina wizyty i informacje organizacyjne.

2. Poradnie specjalistyczne / Lekarze specjaliści
W miarę możliwości udzielamy teleporad (lekarze są o określonych godzinach), jeśli lekarz zdecyduje o konieczności wizyty naocznej wówczas dla pacjenta zostanie ustalona godzina wizyty i informacje organizacyjne.

3. Medycyna Pracy OLK w Rzeszowie SPZOZ
Od 16.03.2020 do 26.03.2020 r. wszelkie badania i wizyty w ramach medycyny pracy zostają wstrzymane.

4. Dział Rehabilitacji Leczniczej
Wszelkie zaplanowane zabiegi zostają wstrzymane do 26.03.2020 r. Nasi fizjoterapeuci będą pełnić dyżury telefoniczne – od poniedziałku do piątku od godziny 07:30 – 15:05

5. Wszyscy pacjenci którzy mieli umówione wizyty planowe prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny aby otrzymać informacje organizacyjne.

NALEŻY DZWONIĆ !!! TELEFON KONTAKTOWY:
17 852 89 00
17 852 88 47


DYREKCJA OLK


16.03.2020 r.


Szanowni Pacjenci
Ze względu na sytuację epidemiologiczną związaną z koronawirusem wydarzenie "Środa z Profilaktyką" z dnia 4 marca 2020 zostaje odwołane. Nowa data zostanie podana w późniejszym terminie.

03.03.2020 r.


Szanowni Pacjenci
Informacje o koronawirusie - jak zapobiegać zakażeniu:

02.03.2020 r.


27.02.2020 r.


Szanowni Pacjenci,
Informujemy, że od 20 lutego 2020 r. w Poradni Neurologicznej rozpoczyna pracę Pani lek. med. Krystyna Lewicka.
Porady specjalistyczne będą udzielane przez lekarza w czwartki w godzinach od 15:30 do 18:00. Szczegóły i rejestracja w Dziale Obsługi Pacjenta pod nr tel. 17 852 89 00
Zapraszamy!

18.02.2020 r.


Szanowni Pacjenci,
Informujemy, że od 03 marca 2020 r. w Poradni Neurologicznej rozpoczyna pracę Pani lek. med. Kinga Hadała-Zięba.
Porady specjalistyczne będą udzielane przez lekarza we wtorki w godzinach od 08:00 do 11:00. Szczegóły i rejestracja w Dziale Obsługi Pacjenta pod nr tel. 17 852 89 00
Zapraszamy!

12.02.2020 r.


Szanowni Pacjenci,
Informujemy, że od 03 stycznia 2020 r. w Poradni Dermatologicznej rozpoczęła pracę Pani lek. med. Teresa Roicka.
Porady specjalistyczne będą udzielane przez lekarza we wtorki i piątki w godzinach od 15:00 do 18:30. Szczegóły i rejestracja w Dziale Obsługi Pacjenta pod nr tel. 17 852 89 00
Zapraszamy!

31.12.2019 r.


Medycyna Pracy w OLK w Rzeszowie SPZOZ

Zgodnie z art.12. ust. 1 Ustawy o służbie medycyny pracy badania pracowników wykonywane są na podstawie pisemnej umowy, która jest zawierana na czas nie krótszy niż rok.

Przed przystąpieniem do badań zapraszamy do podpisania umowy na badania profilaktyczne medycyny pracy.

Podanie do Dyrekcji OLK w Rzeszowie SPZOZ o ofertę / umowę (pobierz plik).

Umowa określać w szczególności: strony umowy, zakres badań, warunki i sposób udzielania świadczeń, sposób kontroli wykonywania postanowień umowy, terminy płatności, sposób rozwiązania umowy, tryb rozstrzygania sporów. Po podpisaniu umowy przez pracodawcę, pracownik może zgłosić się do nas na badania z pisemnym skierowaniem, dowodem osobistym i na czczo do badań laboratoryjnych.

    Rejestracja pracowników (Pacjentów) odbywa się przez Pielęgniarkę Medycyny Pracy:
  • osobiście w OLK w Rzeszowie SPZOZ, Gabinet Pielęgniarki Medycyny Pracy (parter, gabinet nr 117)
  • telefonicznie, Gabinet Medycyny Pracy tel. 17 852 56 00.

Badania wykonywane są zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie badań lekarskich, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy (Dz. U.2016.2067 j.t.)

Szczegółowych informacji w sprawie umów udziela: Starszy Inspektor – Alina Twaróg tel. 17 853 92 19,
e-mail: atwarog@olkrzeszow.com.pl.
W sprawach związanych z wystawianiem faktur VAT, korektą faktur, rozliczaniem obciążeń itp. prosimy kontaktować się z pracownikiem Działu Księgowości tel. 17 853 92 19, e-mail: ksiegowosc@olkrzeszow.com.pl.

01.12.2019 r.


18 listopada - Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach
W tym roku już po raz dwunasty w dniu 18 listopada w całej Europie obchodzony będzie Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach (EDWA). Został on ustanowiony w 2008 roku przez Komisję Europejską. Celem Dnia jest promowanie wiedzy na temat odpowiedzialnego stosowania antybiotyków oraz zwiększenie świadomości, jakim zagrożeniem dla zdrowia każdego z nas jest zjawisko antybiotykooporności. Narastanie tego zjawiska to w dużej mierze skutek niewłaściwego stosowania i nadużywania antybiotyków.
  • Antybiotyki działają tylko na bakterie.
  • Antybiotyki nie leczą chorób wirusowych: grypy, przeziębienia, ostrych zapaleń gardła i oskrzeli.
  • Przyjmuj tylko antybiotyki przepisane przez lekarza – zaufaj jego wiedzy
  • Utrzymanie skuteczności antybiotyków w przyszłości zależy od działań każdego z nas.
W Polsce organizacją Europejskiego Dnia Wiedzy o Antybiotykach i propagowaniem jego celów zajmuje się Narodowy Instytut Leków, w ramach programu polityki zdrowotnej pn.„Narodowy Program Ochrony Antybiotyków na lata 2016-2020” finansowanego przez Ministra Zdrowia. Szczegółowe informacje o tegorocznych obchodach Europejskiego Dnia Wiedzy o Antybiotykach w Polsce znajdują się na stronie internetowej „Narodowego Programu Ochrony Antybiotyków” ( na stronę można wejść klikając poniższy obrazek ).

14.11.2019 r.


Szanowni Pacjenci,
Informujemy, że od 01 października 2019 r. w Poradni Neurologicznej rozpoczęła pracę Pani dr Ewa Fila-Jasińska. Porady specjalistyczne w ramach NFZ będą udzielane przez lekarza w poniedziałki. Istnieje także możliwość konsultacji specjalistycznych w ramach usług komercyjnych. Szczegóły i rejestracja w Dziale Obsługi Pacjenta pod nr tel. 17 852 89 00
Zapraszamy!

01.10.2019 r.


Szanowni Pacjenci,
Informujemy, że od dzisiejszego w OLK w Rzeszowie SPZOZ można dokonywać płatności za usługi gotówką oraz kartą płatniczą. Terminale płatnicze znajdują się w dwóch punktach: w Dziale Obsługi Pacjenta oraz w Dziale Księgowości – KASA Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Rzeszowie SPZOZ.

01.10.2019 r.


Szanowni Pacjenci,
W związku z remontami a także przygotowaniem do termomodernizacji budynków OLK od 17 czerwca 2019 roku PARKING OLK (z tyłu budynku) zostaje całkowicie wyłączony z użytku (zostaje zamknięty) dla Pacjentów OLK w Rzeszowie SPZOZ do odwołania!

Miejsca dla osób niepełnosprawnych będą wyrysowane i przeznaczone dla osób uprawnionych niepełnosprawnych – w drodze wewnętrznej (pomiędzy sklepem Żabka a Pomarańczowym Kioskiem).
Liczymy na Państwa zrozumienie. Zmieniamy się na lepsze dla naszych Pacjentów.

10.06.2019 r.


Szanowni Pacjenci,
Informujemy, że od dnia 16.05.2019 roku rozpoczynamy remont pomieszczeń sanitarnych (6 toalet).
W związku z prowadzonymi pracami przez Wykonawcę niektóre toalety mogą być wyłączone czasowo z użytku.
Z góry - przepraszamy za utrudnienia.


Informacje o dostępnych toaletach dla Pacjentów udziela Dział Obsługi Pacjenta zlokalizowany na parterze OLK w Rzeszowie SPZOZ.
Realizacja zadania w ramach przyznanego dofinansowana ze środków PFRON, będących w dyspozycji Samorządu Województwa Podkarpackiego.

16.05.2019 r.
Archiwalne

W zawiązku z pracami modernizacyjnymi i konserwacją przyłącza wody do OLK w Rzeszowie SPZOZ w dniu 19.04.2019 r. (PIĄTEK) świadczenia z zakresu POZ będą udzielane w przychodni:

Wojewódzki Zespół Specjalistyczny w Rzeszowie
ul. Warzywna 3
tel. 17 85 94 469
Pacjenci OLK proszeni są o zgłaszanie się do Rejestracji POZ
I piętro, gab. 123
Za utrudnienia przepraszamy.

18.04.2019 r.
Szanowni Pacjenci,
Uprzejmie informujemy, iż w dniu 12.04.2019 r. parking na terenie OLK w Rzeszowie SPZOZ będzie nieczynny.
Za utrudnienia przepraszamy.

11.04.2019 r.Szanowni Pacjenci,
Z dniem 01.04.2019 OLK w Rzeszowie SPZOZ zakończył współpracę z dr Robert Kijowski.
Aktualnie w naszej Poradni Dermatologicznej pracują następujący lekarze specjaliści:
dr Tokarz Justyna, dr Dudziak Ewelina.
Zachęcamy pacjentów do zapisów osobistych w OLK w Rzeszowie SPZOZ lub telefonicznie w Dziale Obsługi Pacjenta pod nr tel. 17 852 89 00 Zapraszamy!

01.04.2019 r.Szanowni Pacjenci,
Informujemy, że od 11 lutego 2019 r. w Poradni Dermatologicznej rozpoczęła pracę Pani dr Ewelina Dudziak.
Porady specjalistyczne będą udzielane przez lekarza w poniedziałki w godzinach od 14:00 do 18:30.
Szczegóły i rejestracja w Dziale Obsługi Pacjenta pod nr tel. 17 852 89 00 Zapraszamy!

11.02.2019 r.Szanowni Pacjenci,
Z dniem 17.01.2019 OLK w Rzeszowie SPZOZ zakończył współpracę z lek. Małgorzatą Sarna-Gonciarczyk.
Aktualnie w naszej Poradni Ginekologiczno – Położniczej pracują następujący lekarze specjaliści:
lek. med. Janicki Wiesław, lek. med. Kmieć Aleksandra, lek. med. Januszek Sławomir
Zachęcamy pacjentów do zapisów osobistych w OLK w Rzeszowie SPZOZ lub telefonicznie w Dziale Obsługi Pacjenta pod nr tel. 17 852 89 00 Zapraszamy!

17.01.2018 r.Szanowni Pacjenci,
Informujemy, że od stycznia 2019 r. w Poradni Pulmonologicznej rozpoczął pracę Pan lek. med. Grzegorz Hydzik.
Porady specjalistyczne będą udzielane przez lekarza we wtorki w godzinach od 15:00 do 17:00
Szczegóły i rejestracja w Dziale Obsługi Pacjenta pod nr tel. 17 852 89 00 Zapraszamy!

16.01.2018 r.Szanowni Pacjenci,
Informujemy, że od grudnia 2018 r. w Poradni Dermatologicznej rozpoczął pracę Pan dr Robert Kijowski.
Porady specjalistyczne będą udzielane przez lekarza we wtorki i środy w godzinach od 08:00 do 10:30.
Szczegóły i rejestracja w Dziale Obsługi Pacjenta pod nr tel. 17 852 89 00 Zapraszamy!

19.12.2018 r.Obwód Lecznictwa Kolejowego w Rzeszowie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. Podmiotem tworzącym OLK SP ZOZ jest Województwo Podkarpackie, a nadzór nad jego działalnością sprawuje Zarząd Województwa Podkarpackiego.

OLK w Rzeszowie SP ZOZ świadczy usługi medyczne w ramach kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej oraz fizjoterapii ambulatoryjnej.

Ponadto świadczymy odpłatne usługi badań medycyny pracy oraz diagnostyki medycznej.

01.09.2018 r.

Linki
BIP NFZ Podkarpacie