Witaj na stronie Podkarpackiego Centrum Medycznego w Rzeszowie SPZOZPodkarpackie Centrum Medyczne w Rzeszowie SPZOZ informuje że posiada na sprzedaż Audiometr wraz z akcesoriami, więcej informacji w zakładce Zamówienia publiczne -> Oferty sprzedaży sprzętu i rzeczy PCM w Rzeszowie SPZOZOd dnia 10.04.2024 w Poradni Pulmonologicznej przyjmuje nowy lekarzlek. med. Ryszard Rdzanek
Dzień Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
Godzina - - 13:30 - 17:30 - -


Rejestracja Pacjentów (POZ i AOS)
17-852-89-00
17-852-88-47
Dzień Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
Godziny Pracy 07:00 - 18:00 07:00 - 18:00 07:00 - 18:00 07:00 - 18:00 07:00 - 18:00
Rejestacja Telefoniczna 07:15 - 17:45 07:15 - 17:45 07:15 - 17:45 07:15 - 17:45 07:15 - 17:45


Rejestacja Medycyny Pracy
17-852-56-00
Dzień Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
Godzina 11:00 - 14:30 11:00 - 14:30 11:00 - 14:30 11:00 - 14:30 11:00 - 14:30


PCM w Rzeszowie SP ZOZ prowadzi obecnie rekrutację na poniższe stanowiska:

Młodszy Asystent Fizjoterapeuta
Specjalista ds. zamówień publicznych

Więcej informacji znajduje się w Zakładce -> Informacje -> Oferty Pracy.


Od 01.02.2024 r. w Poradni Położniczo-Ginekologicznej przyjmować zaczną nowi Lekarze

lek. med. Korzystka Adrianna (od 01.02.2024 r.)
Dzień Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
Godzina - - - 15:00 - 18:00 -


lek. med. Śliwa Dariusz (od 01.02.2024 r.)
Dzień Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
Godzina - 08:00 - 12:00 09:00 - 15:00 08:00 - 12:00 -
ZAPRASZAMY
od poniedziałku do piątku
od 07:00 do 18:00

Jednostki Działalności naszej placówki to:
 1. Podstawowa Opieka Zdrowotna:
  • Gabinet Lekarza POZ
  • Gabinet Pielęgniarki Środowiskowo Rodzinnej
  • Gabinet Położnej Środowiskowo Rodzinnej
  • Gabinet Promocji Zdrowia
  • Gabinet Zabiegowy
  • Punkt Szczepień
 2. Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna:
  • Poradnia Chirurgii Ogólnej
  • Poradnia Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu
  • Poradnia Neurologiczna
  • Poradnia Dermatologiczna
  • Poradnia Okulistyczna
  • Poradnia Otolaryngologiczna
  • Poradnia Pulmonologiczna
  • Poradnia Ginekologiczno — Położnicza
 3. Rehabilitacja Ambulatoryjna
 4. Medycyna Pracy
 5. Diagnostyka:
  • Laboratorium Analityczne
  • Pracownia RTG
  • Pracownia USG
  • Pracownia EKG
  • Pracownia EEG
  • Pracownia Audiometryczna
  • Pracownia Spirometrii

Rejestracja pacjentów odbywa się telefonicznie lub osobiście (w siedzibie PCM w Rzeszowie SPZOZ)na parterze budynku A. Pracownicy Działu Obsługi Pacjenta udzielają informacji o terminach wizyt, czasie oczekiwania,
wskazują drogę do danego gabinetu, poradni, pracowni, działu oraz kasy PCM w Rzeszowie SPZOZ.

Ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne oraz rehabilitacyjne udzielane są na podstawie skierowania od lekarza POZ lub innego lekarza udzielającego świadczeń w ramach umowy NFZ. Pacjent ma obowiązek dostarczyć oryginał skierowania (o ile jest ono wymagane), nie później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania wpisu na listę oczekujących, pod rygorem skreślenia z tej listy. Skierowanie można dostarczyć: osobiście, przez osobę trzecią lub wysłać je do świadczeniodawcy pocztą najlepiej listem poleconym (adres: PCM w Rzeszowie SPZOZ, Dział Obsługi Pacjenta, Plac Dworcowy 2, 35-201 Rzeszów).

Skierowanie dla ubezpieczonego nie jest wymagane do świadczeń:
 • ginekologa i położnika,
 • dentysty,
 • wenerologa,
 • onkologa,
 • psychiatry.
Skierowania do specjalisty nie muszą okazywać:
 • osoby zakażone wirusem HIV,
 • inwalidzi wojenni i wojskowi, kombatanci oraz osoby represjonowane,
 • cywilne niewidome ofiary działań wojennych,
 • uprawnieni żołnierze lub pracownicy, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas
 • wykonywania zadań poza granicami państwa,
 • weterani poszkodowani, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa,
 • osoby uzależnione od alkoholu, środków odurzających i substancji psychotropowych – w zakresie lecznictwa odwykowego,
 • działacze opozycji antykomunistycznej oraz osoby represjonowane z powodów politycznych,
 • osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 • osoby deportowane do pracy przymusowej oraz osadzone w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich.
Prosimy pacjentów także o zapoznanie się z informacjami -> zakładka RODO

Dokumenty do pobrania:


- deklaracja przystąpienia do lekarza POZ

- deklaracja wyboru pielęgniarki

- deklaracja wyboru położnej środowiskowej

- przygotowanie do badania RTG, USG, EEG

- wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej

- Oświadczenie rodzica

- Oświadczenie opiekuna prawnego

- upoważnienie osoby do odbioru dokumentacji medycznej

Linki
BIP NFZ Podkarpacie